logo    logo   LiveZilla - Server opsætning
LiveZilla serveren vedligeholdes fra skrivebordsknappen 'LiveZilla Server Admin' ("C:\Program Files (x86)\LiveZilla\LiveZilla ServerAdmin.exe").

Startvinduet for LiveZilla Server er:

007


Vælg 'Server konfiguration' og tryk på 'Næste'.
Server Konfiguration


Server profil

Vælg den profil, der skal vedligeholdes.
Tryk 'Næste'.
001


Login

Indsæt administratorens brugernavn og password.
Tryk 'Næste'.
002


Server Configuration

Vindue med 16 faneblade til vedligehold af LiveZilla serveren.


General

003


Chat Invites / General

004


Chat Invites / ...targeting external chat Window

019


Database

005


Operator Client

006


Server

007


Emails / Send Emails

008


Emails / Email Accounts

020


Security / Data Privacy

009


Chats / General

010


Chats / External Chat Window

021


Chats / On-Site Chat Overlay

022


Chats / Commercial Chats

023


Tickets

011


Licensing

012


Visitor Monitoring

013


Mobile

014


Images

015


Feedbacks

016


Knowledgebase

017


Statistics

018

x
x