logo logo logo   HTML PHP MySQL Heltal
DB tabel i MySQL


Heltal (integer) opsættes således i tabeller i MySQL:


DatatypeLængde / Værdi
integer1-11Længden kan sættes til fra 1 til 11 karakterer.
Form


HELTAL registreres i felter med input type = "TEXT". Den tilladte 'syntax' for indtastning kan styres med et "pattern"-parameter (RegEx) knyttet til feltet.


Meget simple RegEx kan se således ud (Hele indholdet i det første tabelfelt kan indsættes i input type-linien - Title tilpasses.):

pattern='/[1-9][0-9]*|0/' title='heltal'0 eller et frit antal heltal. Første ciffer skal så være 1-9.
pattern='/[1-9][0-9]{3}|0/' title='heltal - 4 cifre'0 eller et heltal på 4 cifre. Første ciffer skal så være 1-9. Cifferlængden kan tilpasses efter behov.
Før overførsel til MySQL

Heltal kan umiddelbart overføres til MySQL uden konvertering.
Før visning med 'echo'.


Heltal kan umiddelbart anvendes uden konvertering.

x
x