logo   PHP - Programmoduler.
PHP programmer kan typisk opdeles i et antal moduler alt efter den opgave de løser.


Koden til de enkelte moduler skal placeres i programmet i samme rækkefølge, som de er vist i menuen. Ikke alle moduler anvendes i alle programmer. I det omfang de anvendes, vil de fra program til program spille en større eller mindre rolle.


Om et modul betegnes som kort eller langt styres af, om det i sin grundform kan / skal have andre moduler indlejrede.


De i forbindelse med modulerne viste koder er ikke umiddelbart genbrugbare, men kun inspirative.


PHP-programmer er så forskelligartede at der kan / vil være afvigelser fra den skitserede skabelon.


Korte moduler består typisk af en samlet kodeblok. Lange moduler er derimod baseret på "if"-sætninger.


LinkModulForklaringTypePlacering
templateTOPDiverse global funktionalitetKortOver <!DOCTYPE html>
templatedb_connectOpkobling til databaseKortInclude i Top.
templateListemenuListemenu placeret som include-Include fra menuens placering på siden.
template$_GETIndlæsning af URL-parametre fra foregående aktivitet.LangUdenom al kode i hovedprogram.
template$_POSTIndlæsning af data fra HTML-FORM.LangØverst inde i GET
templateValidering - statiskStatisk validering af data fra FORM.KortØverst inde i POST
templateValidering - dynamiskValidering mod database af data fra FORM.KortUnder Statisk valid.
templatePOST-fejlHåndtering af fejl opsamlet under validering i $_POST-modulet.LangUnder Dynamisk valid.
templateQuery - SelectUdførsel af primær operation mod databaseKortØverst inde i POST-fejl
templateQuery - InsertUdførsel af primær operation mod databaseKortØverst inde i POST-fejl
templateQuery - UpdateUdførsel af primær operation mod databaseKortØverst inde i POST-fejl
templateQuery - DeleteUdførsel af primær operation mod databaseKortØverst inde i POST-fejl
templateAntalStyrer logik baseret på udtrukne antal $rows.LangUnder Query
templateRowOpbygning af uddata fra databasen baseret på "$row"-variablen.KortInde i Antal
templatePreformHentning af default-data fra database til indsættelse i FORM.KortUnder POST
templateFormOpbygning af FORM - ofte indbygget i tabel.KortUnder Preform


Under kodning vil det være hensigtsmæssigt med en struktureret tilgang. Følgende rækkefølge for opbygning af et program kan være hensigtsmæssig:


  • Top
  • db_connect
  • $_GET
  • Preform og Form
  • $_POST
  • Derefter Valideringer og samme rækkefølge som vist ovenfor.


Selvom oplægget ovenfor er liniært vil der ofte være behov for en betydelig grad af iteration.

x
x