logo   OOP - CRUD Delete
Admin-kode relateret til sletning af stamdata for en vare (product).


TOP
<?php

// Hent URL-parameter
$id = Url::getParam('id');

// Vurder URL-parameter.
if (!empty($id)) {

//Instantier Catalogue.php
   $objCatalogue = new Catalogue();

// etablering af $product-variabel med getProduct funktionen.
   $product = $objCatalogue->getProduct($id);

//Når parameter indeholder værdi.
   if (!empty($product)) {

   //Variabel og værdi til indsættelse ved yes-knappen i HTML-delen: Udfør klassen getCurrentUrl() v.h.a. det anførte URL-parameter.
      $yes = '/admin'.Url::getCurrentUrl().'&amp;remove=1';

   //Variabel og værdi til indsættelse ved no-knappen i HTML-delen: Gå tilbage til foregående viste side.
      $no = 'javascript:history.go(-1)';

   // Variabel og GET URL-parameter med getParam('remove').
      $remove = Url::getParam('remove');

   //Ved værdibærende $remove:
      - slettes den relevante DB-record via klassen removeProduct($id) og
      - der redirectes til foregående program.
      if (!empty($remove)) {
         $objCatalogue->removeProduct($id);
         Helper::redirect('/admin'.Url::getCurrentUrl(array('action', 'id', 'remove','srch', Paging::$_key)));
      }
HTML
      require_once('template/_header.php');
   ?>
   <h1>Products :: Remove</h1>
   <p>Are you sure you want to remove this record?<br />
   There is no undo!<br />

   //Knapper til ja eller nej til sletning.    <a href="<?php echo $yes; ?>">Yes</a> | <a href="<?php echo $no; ?>">No</a></p>
   <?php

         require_once('template/_footer.php');
   }
}
?>
BUND
x
x