logo    OOP - Menuer
Listebaserede menuer kan i OOP opbygges til at finde rette program pr. menupunkt på 2 måder:

Via Framework og include_path
Via direkte link


Framework og include_path


_header - topdata
Instantier den klasse, der skal anvendes.
Brug funktion deri til at hente de data, der skal bruges i menuen.

$objCatalogue = new Catalogue();
$cats = $objCatalogue->getCategories();
Klasse Catalogue
Funktion til hentning af menudata i DB.
private $_table = 'categories';

public function getCategories() {
   $sql = "SELECT * FROM `{$this->_table}`
   ORDER BY `name` ASC";
   return $this->db->fetchAll($sql);
}
_header Indsæt i <ul id="navigation"-tag:
Opbyg menu med foreach baseret på udtrukne data. "" angiver, at det relevante program pr. menupunkt findes v.h.a. Framework og include_path.
Med &category=".$cat['id']." opbygges URL-parameter

<ul id="navigation">
<?php
   foreach($cats as $cat) {
      echo "<li><a href=\"/?page=catalogue&category=".$cat['id']."\"";
      echo Helper::getActive(array('category' => $cat['id']));
      echo ">";
      echo Helper::encodeHtml($cat['name']);
      echo "</a></li>";
   }
?>
</ul>


Direkte link


x
x