logo   PHP - OOP kodestandarder
Nedenfor er vist et antal standarder for kodning i OOP. Nogle er brugervalgte, mens andre er PHP-krav.


Brugervalgte
$variabelnavn = værdi;Definition og brug af variabel i funktion. Kasn være lokalt defineret eller "genbrug" af property.
public $prop.navn = værdi;
protected $prop.navn = værdi;
private $prop.navn = værdi;
Definition af property / parameter (variabel) i klasse, men udenfor funktioner.
I funktioner bruges de uden foranstillet $.
KONSTANTNavne på konstanter bør altid angives med store bogstaver.
html.phpNavne på html-programmer skal anvende lille begyndelsesbogstav.
Navn.php
class Navn{}
Navne på "klasseprogrammer og navne på klasser /objekter skal anvende stort begyndelsesbogstav.
$variabelnavn = new Objektnavn()Instantiering af klasse / objekt. Stort begyndelsesbogstav.
$variabelnavn->funktionsnavn()Udfør anførte funktion - evt. med parametre.
$outVariabel (oftest array), hvortil uddata er knyttet som værdi i funktioner.
$variabelnavn = $this->funktionsnavn($parameter)
$variabelnavn = $objObjektnavn->funktionanavn($parameter)
Udfør den anførte funktion medbringende det anførte parameter. (Kan være flere kommaseparerede).
Funktioner har lille begyndelsesbogstav.
$variabelnavn = objObjektnavn->funktionnnavn(DBfeltnavn);Hent fra DB-tabel.
PHP krav
x
x