logo   Variabler
Variabler er case-sensitive.

Variabler skal have $ som første tegn.


PHP er et såkaldt "loosely typed" programmeringssprog: Ved definition af variablerne skal det ikke defineres hvilken type data, de hver især skal indeholde (string, integer, boolean etc). Derimod er det typisk for "backend" programmeringssprog at være "strongly typed" så hver enkelt variabel kun kan indeholde data af den pågældende type. Begge metoder har deres fordele og ulemper.


Juggling

PHP finder selv ud af under fortolkningen hvilken type den enkelte variabel skal tilhøre. Dette kaldes for juggling. Alligevel er det væsentligt at kende de enkelte typer for at kunne lave "ordentlig" kode.


Scope

Variabler kan deklareres hvorsomhelst i PHP. Det omfang, hvori de kan anvendes (deres scope) afhænger af hvor de er deklarerede. En variabel vil altid henhøre til en af 4 scopes:

 • Local
  Variabler deklarerede inde i en funktion og kan kun bruges der. Kun brugbare mens funktionen er i brug.
 • Global
  Variabler deklarerede udenfor en funktion og kan grundlæggende kun bruges der. Kan dog anvendes i funktioner ved at kalde "global $..." .
 • Static
  Variabler deklarerede inde i en funktion, men som overelever dens lukning. Skal ved første anvendelse have foranstillet "static".
 • Parameter
  Globale variabler, der overføres til en funktion som parametre / argumenter.


Men først:


Navnekonventioner:

I PHP gælder følgende grundkonventioner for navngivning af variabler etc:

 • $ skal anføres først i alle navne på variabler og arrays.


Grundlæggende bør alle brugerdefinerede navne på variabler, funktioner etc. skrives med småt og være så selvforkarende som muligt. Der kan dog krydres med afvigende notationsformer; f.eks:

 • Ungarsk notation
  Det første bogstav angiver datatypen; s for streng etc. Det foranstillede $-tegn i php er også en form for ungarsk notation: $sNavn.
 • Kamelnotation
  Begyndelsesbogstavet i anden og efterfølgende del af sammensatte navne skrives med stort: $medMomsSum.
 • Understregning
  Understregning indsættes mellem anden og efterfølgende dele af sammensatte navne: $n_med_mons_sum
 • Konstanter
  I programmeringssprog, hvor konstanter "bare" er variabler er det almindeligt at skrive dem med STORT: $DAGSDATO

Man skal både være konsekvent og passe på, at kreativiteten ikke løber af med en.
Variabeltyper:


PHP har 8 typer variabler:


Type" "Beskrivelse
BooleansimplenejKan kun antage de Boolske værdier true / TRUE eller false / FALSE. Regneregler:
 • Tal: False ved værdien 0. Ellers true.
 • Streng: False ved "0" eller tom streng. Ellers true.
 • NULL: Altid false.
 • Array: Falsk når tomt. Ellers true.
 • Resource:
 • Double: Kan ikke værdisætes Boolsk.
x
IntegerssimplenejHeltal, der kun kan indeholde positive eller negative tal uden decimaler. Et heltal kan være et decimalt tal (kan ikke bgynde med 0), et oktalt tal (foranstillet 0) eller et hexadecimalt tal (foranstillet 0x). Største og mindste er +/- 2.147.483.647.x
Floating pointsimplenejDecimaltal med flydende komma. Kan have ubestemt antal decimaler incl. ingen. Vises normalt med 13 decimaler.x
StringssimplejaStreng der kan være tom eller indeholde tal, bogstaver, mellemrum og tegn - bortset fra samme som omkransende anførselstegn.x
Arrayssammensattex
ObjectssammensatteForekomster af programmørdefinerede objekter, som kan indeholde andre typer værdier og funktioner, der er specifikke for den pågældende klasse.x
Resourcerx
NULLsimplenejKan kun indeholde værdien NULL.x
Callbacks.x
PseudoVariablen kan indeholde flere typer data.x
x
x