logo   Om CRUD
CRUD er en dagligdags betegnelse for de fire måder, hvorpå data i en database kan manipileres. I MySql:

C Insert / opret
R Select / hent
U Update / ret
D Delete / slet


Et centralt element i en hvilkensomhelst databaserelateret aktivitet i PHP (og tilsvarende i andre programmeringssprog) udgøres af en "SQL"-sætning.


SQL er det API / programmeringssprog databaser "snakker". Selvom grundprincipperne er de samme på tværs af de fleste databaser, anvender de på detailniveau hvert sit "dialekt" - således også MySQL, der er "husdatabase" for PHP.


Udover at indeholde en af CRUD-kommandoerne opbygges SQL-sætninger (især SELECT) også bl. a. af et antal parametre og til tider funktioner således at de kan udføre deres funktionalitet korrekt.


Udover selve SQL-sætningen indgår der også altid egentlig PHP-kode i den samlede opbygning af en CRUD-aktivitet. PHP-koden varierer både for hver af de 4 aktiviteter og indenfor hver aktivitet alt efter de aktuelle forhold.


En ekstra årsag til variationer i opbygningen af koden til de enkelte SQL-aktiviteter i PHP er, at der er sket en udvikling over tid. Mens en given aktivitet i PHP's barndom kun kunne opbygges på en måde (MySQL) kan den i dag opbygges på flere måder - selv efter at den oprindelige måde nu slet ikke kan bruges mere.


Interaktion med databasen kan idag bl.a. baseres på følgende kodeprincipper:

Procedure baseret kodning
MySQLi
"real_escape_string"
Prepared statements
Objekt baseret kodning (endnu ikke beskrevet her)
MySQLi
Prepared
PDO


MySQLi har den fordel, at den understøtter en mere omfattende funktionalitet end PDO. Kode skrevet til PDO er til gengæld mere portabel. Det vil derfor være behovet for portabilitet, der vil styre hvilket API man bør kode til.


"real_escape_string" er reelt kun en variant af MySQLi, der kan anvendes i forbindelse med INSERT og UPDATE.


x
x