logo   Cookies - Browsere
Alle browsere giver mulighed for en eller anden form for administration af cookies samt visning / sletning af de cookies, der aktuelt er knyttet til den.


 cookiejar

Mens den tekniske håndtering af cookies er ens i alle browsere (eller i det mindste fremstår og virker sådan) er den administrative håndtering af dem forskellig. Nogle browsere er mere udbygget end andre.


Adgangen til visning /sletning af cookies varierer også i de enkelte browsere. I ingen af dem kan den betegnes som forbilledlig.


En enkelt af browserne kan med F12 også vises cookies fra memory for aktuel URL.


Nedenfor er vist stier til parametre til opsætning af cookies i browserne og til visning / sletning af cookies.


Den mappe, hvori den enkelte browser gemmer sine cookies, kaldes ofte "cookie jar" eller kagedåse.


Chrome

Sti til parametre

Tilpas Google Chrome | Indstillinger | Vis avancerede indstillinger | Indstillinger for indhold | Indstillinger for indhold: Vindue med ganske mange paramestre til styring af håndteringen af cookies.


Sti til vis / vedlh.

Tilpas Google Chrome | Indstillinger | Vis avancerede indstillinger | Indstillinger for indhold | Ryd browserdata: Vindue med parametre til styring af hvilke cookies, der skal slettes.

Tilpas Google Chrome | Indstillinger | Vis avancerede indstillinger | Indstillinger for indhold | Alle cookies og websitedata | Cookies og websitedata: Vindue visende alle cookies enkeltvis. Kan enkeltvis selekteres for visning af attributter eller selekteres til sletning.


Edge

Sti til parametre

Mere | Indstillinger | Avancerede indstillinger | Cookies: Få punkter til adm. af cookies.


Sti til vis / vedlh.

More | Indstillinger | Ryd browserdata | Cookies og gemte webstedsdata: Rydder alle cookies. Kan også automatisk ryddes efter hver session.

Det er tilsyneladende ikke muligt at se/slette cookies generelt.


F12 Debug.

F12 | Fejlfinding | Cookies: Viser cookies (incl. SESSION og trediepart) for aktuel URL.


Explorer

Sti til parametre


Sti til vis / vedlh.


Firefox

Sti til parametre

Open menu | Options | Privacy | Tracking og History.


Sti til vis / vedlh.

Open menu | Options | Privacy | You may want to ...: 2 muligheder for sletning af cookies "nyere end x timer" eller selekterede cookies.
Sidstnævnte giver også en uhensigtsmæssig adgang til at se hvilke cookies, der aktuelt er indlagt i Firefox. Cookies kan også selekteres enkeltvis til sletning.


Opera

Sti til parametre

Menu | Indstillinger | Cookies: Få punkter til adm. af cookies.


Sti til vis / vedlh.

Menu | Indstillinger | Cookies | Alle cookies og websteddata: Vindue visende alle cookies enkeltvis. Kan kan slette alle cookies. For enkeltvis selekterde cookies kan foretages visning af attributter eller sletning.


Vivaldi

Sti til parametre

Menu | Værktøjer | Indstillinger | Privatliv | Cookies: Få punkter til adm. af cookies.


Sti til vis / vedlh.

Menu | Værktøjer | Indstillinger | Privatliv | Cookies | Gemte cookies: Knap til visning / foldud af alle cookies. Knap til Slet alle. Felt til visning / sletning for selekteret domæne.


Vis cookies programmer

For år tilbage blev der udbudt nogle få (ikke nødvendigvis særlig gode) programmer til visning og sletning af cookies i flere browsere. Ingen af dem synes imidlertid at være opdateret i flere år, og udover oprindelige mangler kan de heller ikke vise cookies fra flere nyere browsere.

x
x