logo   <form- og <input.. attributes
I <FORM og indlejrede <input-tags anvendes en række attributter til at styre formens opbygning og anvendelse.


De fleste attributter opbygges som 'navn=værdi'-sæt. Nogle er toggles. Her anvendes kun navnet - og kun som den ene side af sand / flask. Den anden side beskrives ved at udelade navnet.


I < form ...
action

action="action_page.php"Det program, der skal anvendes til at udføre formens indhold. Kan anvendes på 3 måder:
Programnavn
Det program, der skiftet til for at udføre formen
blank
Formen udfører i aktuelt program efter opdatering via server.
#
Formen udføres i aktuelt program uden opdatering via server. Udførsel kan i stedet f.eks. styres af Ajax.
methodmethod="post"Angivelse af den begvedliggende metode, der skal anvendes ved udførelse af formen. Kan være "get" eller "post".
autocomplete

autocomplete="on"Viser tidligere foretagne sammenlignelige indtastninger til selektion fremfor fuld indtastning. Gælder for alle relevante felter i formen.
novalidatenovalidateToggle for, om der skal foretages validering af formens elementer.
idid="form1"Selektor, der skal anvendes f.eks. sammen med "form" eller ved formens udførelse via Ajax.
I <input type="submit"
submit

type="submit" name="submit" value="Submit"Default submit. Kan udvides med andre attributter
submit

type="submit" formmethod="post" formaction="demo_post.asp" value="Submit med POST"Alternativ til / overskrivning af < FORM action=" " method=" ".
submit

type="submit" formnovalidate value="Submit uden validering"Toggle for, om der skal foretages validering på formen. Overstyrer <FORM 'novalidate'.
submit

type="submit" formtarget="_blank" value="Submit til nyt vindue"Tilknytning af target for, hvordan nye vindue skal åbnes.
submit

type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Submit fil"Skal anvendes, når formen indeholder en <input type="file". Sørger for, at den vedhæftede fil bliver ført med over til serveren.
submit (billede)
type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48"Billede anvendt som Submit-knap. Billedets størrelse skal/bør angives.
Erstatter 'submit' element.
I andre <input type="...
typetype="..."Obligatorisk attribut i <input-taggen. Her styres, hvilken type funktionalitet input-taggen skal håndtere.
namename="..."Obligatorisk attribut i <input-taggen. Tildeling af et individuelt navn til hver type="...". Flere radio="..."-knapper grupperes dog ved at have samme navn.
value

value="data"Angivelse af den værdi input-typen skal have. Default-værdi kan indsættes i feltet. Overskrives den ikke bliver det den brugt som endelig værdi.
autocomplete
autocomplete="on"Viser tidligere foretagne sammenlignelige indtastninger til selektion fremfor fuld indtastning.
autofocus

autofocusToggle for om det felt, hvor markøren automatisk placerer sig ved formens visning.
disabled

disabledToggle for om feltet skal være inaktivt. Farvesætning skiftet til gråtone.
form

Last name: <input type="text" name="lname" form="form1"/>Element, der placeres udenfor den <FORM det er en del af. Knyttes til formen med selektoren form="form1" / id="form1".
list

<input list="browsers">
<datalist id="browsers">
<option value="Internet Explorer">
<option value="Firefox">
<option value="Chrome">
<option value="Opera">
<option value="Safari">
</datalist>
Indbygget dataliste til valg af aktuel værdi. Der kan kun trækkes data fra datalisten, når datafeltet er tomt.
maxlength

maxlength="10"Det maksimale antal karakterer, der fysisk kan indsættes i feltet.
min max

min="2000-04-02" max="2020-10-31"Den minimale / maksimale dato feltet må antage. Den ene værdi kan udelades. Datovælgeren får ikke lov at virke udenfor den angivne grænse.
min max

min="2" max="5"Den minimale / maksimale værdi feltet må antage. Den ene værdi kan udelades.
multiple

multipleToggle ved type="file" for, at der kan vælges flere filer.
pattern / title

pattern="[A-Za-z]{3}" title="Landekode indtil 3 bogstaver"Regex kode til validering af aktuelt felt ved Submit.
placeholder

placeholder="Vejledende tekst"Visning af vejledende tekst i feltet. Teksten forsvinder ved påbegyndelse af indtastning.
readonly

readonlyToggle for at der kun kan læses fra feltet. Markøren virker ikke. Feltet bibeholder farvesætning
required

requiredToggle for at feltet skal udfyldes før Submit kan gennemføres. Ved blank vises tooltip med advarsel.
size

size="17"Antal karakterer, der visuelt er plads til i det viste felt.
step

step="3"Indsættelse af værdier efter den som step anførte "tabel". 0,3,6,9 ...
x
x