logo   Om HTML
HTML er et blandt mange programmeringssprog og programmeringssprog lignende konstruktioner, der anvendes i WWW. HTML skiller sig ud ved at være det fundament, hvortil alle andre er 'add ons'.


HTML anvendes til at opbygge den fysiske struktur på HTML-sider. Den visuelle opbygning foretages med CSS. Dynamik tilføjes med javaScript, PHP og andre sprog.


x
x