logo   PHP - Magic methods
Til php er knyttet et antal såkaldte "magic methods". De anvendes hver især til at hente oplysninger om specifikke aktuelle data:


De er standard opbygget som: 2 understregninger, ident med store bogstaver.


Alla magic methods kan kun anvendes ved OOP.

__construct()Udføres automatisk når et objekt startes.
__destruct()Sletter objekt.
__call()Kald til et objekt, der ikke publicly accessible fra aktuelt objekt.
__callStatic()Kald til et static objekt, der ikke publicly accessible fra aktuelt objekt..
__get()Lytter efter forespørgsler efter properties der ikke er "public".
__set()!!!!!.
__isset()Kontrol af, om et ikke-public property er til rådighed.
__unset()Sletning af public properties.
__sleep()Pakning af properties i en array m.h.p. serialising..
__wakeup()Udpakning af serialised properties fra array.
__toString()Returnerer et objekt som en streng.
__invoke()Tillader at et objekt bruges som var det en funktion.
__set_state()!!!!!.
__clone()Frigørelse af aktuelt objekt fra binding til det oprindelige.
__debugInfo()!!!!!.
__autoload()!!!!!.
x
x