logo   Bootstrap 4 - Komponenter
Under menupunktet 'Components' viser Bootstrap en række eksempler en række brugerinterfaces, der udover at være CSS-styrede også i baggrunden er baseret på javaScript.


Knapper (Buttons) adskiller sig fra de andre ved en meget større brugshyppighed.


Komponenter
AlertsxAlert vises som bred bar. Ingen dialog. Farver som knapper.
BadgeEmblem til indsættelse af kort tekst. Farver som knapper.
BreadcrumbSti fra menustart til aktuel fil. Baseret på <ul>-menu.
x ButtonsTilpasning af udseendet af knapper
Button groupTo eller flere knapper på linie i div-boks.
CardFleksibel og tilpasselig 'content container'.
CarouselSimpel slider m/u undertekst / navigation.
x Collapse / AccordionToggle for at vise / lukke for tilknyttet tekst / harmonikamenu.
DropdownsOpbygning af dropdown menuer.
x FormsTilpasning af udseendet af felter i "input-type" forms.
Input GroupIndsættelse af tekst, ikon eller knap som 'prefix' eller 'suffix' til input-type felter.
Jumbotron'Storskærm' hvorpå kan placeres alt muligt andet.
List groupVisning af ul-liste og a-links som neutral liste. Tekst kan tilføjes.
ModalOpbygning af forskellige former for overlay-vinduer (som i Lightbox-programmer).
x NavbarI menu-header. Gør menuen responsiv.
NavsOpbygning af menuer til "ul-lister" (faneblade, tabs, pills etc.).
PaginationMenu baseret på "ul-liste" til skift mellem få specifikke sider etc. (Artikel / emne fordelt over flere sider).
PopoversUdvidede tooltips knyttet til knapper, links eller tekst. Har både overskrift og tekstdel.
ProgressBjælke til visning af, hvordan aktivitet skrider frem.
ScrollspyMenu for hurtig adgang til underafsnit (F.eks. H1 -> H2 .. H2)
TooltipsTilknytning af simple tooltips til knapper, links og tekst.
x
x