logo   LAN net
Internet


IP-adresse m.v. for din Web-udbyder er:


IP adresser

Ethvert stykke udstyr, der er koblet op til et lokalnet - hvadenten det sker via kabel eller trådløst via WiFi - har en IP-adresse. Opsætning i Windows styrer om der ved kommunikation med routeren skal anvendes den opsatte statiske IP-adresse, eller om der ved hver start af Windows skal hentes en dynamisk IP-adresse fra DHCP-serveren på routeren. Den dynamiske IP-adresse tildeles oftest fra en den benyttede router. Udstyret får typisk en ny IP-adresse - ud fra første hul i en nummerrække - hver gang det startes - derfor "dynamisk".


Udstyr med statisk IP-adresse har "status: DHCP aktiveret: Nej". Ved start registreres den den statiske IP-adresse til kommunikation med det pågældende udstyr.


Statisk IP-adresse opsættes på Windowsbaseret udstyr (PC, bærbar etc.) på denne måde:

Åbn Indstillinger indstillinger fra Windows menu.
Åbn Netværk og Internet
Åbn Skift Adapterindstillinger
Højreklik på det aktive Ethernet eller WiFi ikon og drop down menu vises.
Vælg egenskaber i menuen og dette vindue vises:
tcpip
Vælg TCP/IPv4 og tryk Egenskaber og dette vindue vises:
statiskip

Dette vindue anvendes til styring af dynamisk / statisk IP-adresse:
 • Hent automatisk en IP-adresse
  IP-adresse hentes fra DHCP-server på router.
 • Brug følgende IP-adresse.
  • IP-adresse
   Her indsættes den ønskede statiske IP-adresse.
  • Undernetmaske
   Bør altid ansættes som vist her. Styrer, at der kun kan skiftes numre i den fjerde blok.
  • Standardgateway
   IP-adresse for den router, der er i den anden ende af kabel / WiFi.
 • Hent automatisk en DNS-serveradresse
  !!!!!!!!
 • Brug følgende DNS-serveradresser
  • Foretrukken DNS-server
   !!!!!!!!!!!
  • Alternativ DNS-server
   !!!!!!!!!!!!
Fildeling - brug

Fildeling kan anvendes, når to eller flere computere via en router er koblet til det samme lokalnet.

Efter opsætning på aktuel computer kan de øvrige enheder i netværket se/kopiere og evt. vedligeholde de tilgængelige filer på den aktuelle computer.


Adgang

Hvis adgangskodebeskyttelse er slået til under opsætning vises dette vindue:
legitimationsoplysninger

Vinduet vises når brugerne i Stifinder forsøger at få adgang til en netværksenhed:

Brugerne skal da angive Brugernavn og Adgangskode knyttet til den enhed man vil have adgang til.


Mappeikon

Ikonet for netdelingsmapper i brødtekstdelen af stifinder ser sådan ud: netdelingsmapper


Find mappe

Netdelte filer hentes på det samme sted i arbejdsprocessen, som ved hentning fra egen enhed.

 • Tryk på Netværk for for at vise netværksenhederne som menu eller i brødtekstdelen.
 • Klik på det ønskede netværksenhed og en eller flere mappeikoner vises.
 • Åbn den ønskede ikon og find den relevante fil.
Fildeling - Computere

Opsætning af fildeling mellem computere forudsætter gennemløb af en række aktiviteter:

 • Via Indstillinger indstillinger
  • Computernavn
   Hver enkelt computer, der skal deles filer fra skal have et navn, der skal være entydigt på det samlede lokalnet.
  • Netværksprofil
   Skal sættes til "privat".
  • Delingsindstillinger
   Parametre for både Privat og Alle netværk (samt evt. mediestreaming) skal sættes.
 • Via Stifinder stifinder
  • Mappeadgang
   Det styres pr bruger / for alle brugere hvilke mapper andre computere må have adgang til.


Computer navn

Hver enkelt enhed (computer, NASbox etc.) der skal indgå i netværket skal have sit eget entydige (og gerne kort / menmoteksisk meningsfyldt) navn.

Åbn Indstillinger indstillinger fra Windows menu.
Åbn System
Åbn Om.
Klik på Omdøb denne pc og dette vindue vises:
pcnavn
Indsæt det navn enheden skal have.
Efter Næste vises vindue med nyt navn og info om navneskifte ved genstart af Windows.
Netværksprofil

Hver enkelt Windows maskine kan sættes op til at have en af to netværksprofiler:

 • Offentlig
  Til brug i offentligt regie, hvor man ikke ønsker at udenforstående (andre indenfor lokalnet eller udefra via f.eks. WiFi) skal have adgang til dataene på maskinen.
 • Privat
  Til brug i privat regie, hvor man ønsker at kunne dele filer etc. mellem maskiner på tværs af lokalnettet.


Den aktuelle status kan ses via:

Åbn Indstillinger indstillinger fra Windows menu.
Åbn Netværk og Internet
I Status-vinduet vises den aktuelle status:
privat
eller
public
Klik på Rediger egenskaber for forbindelse og dette vindue (udsnit) vises:
netværksprofil
Der kan her skiftes mellem om netværket skal bruges offentligt eller privat.
Ændring får effekt straks den er foretaget.

For at kunne foretage fildeling skal status være Privat.

Konfigurer firewall .... giver adgang til Windows Defender.
Delingsindstillinger

Åbn Indstillinger indstillinger fra Windows menu.
Åbn Netværk og Internet
I Status vinduet klikkes på Indstillinger for deling og dette vindue vises:
deling privat
Opsætningen skal være som vist.
Tryk på Alle netværk og dette vindue vises:
deling alle
Opsætningen skal være som vist.
Mediestreaming

Opsætning af muligheden for at anvende Windows Media Player.

Anvendelse af mediestreaming kan udelades i opsætningen af Netværk.
Med Vælg indstillinger for mediestreaming ... i Alle netværk-delen af ovennævnte vindue vises et af følgende to vinduer:
Er DLNA-serveren i Windows (Windows Media Player) ikke aktiveret vises vinduet:
aktivering af streaming.
Ved klik på Slå mediestreaming til aktiveres medieafspilleren. Den slås fra igen ved klik på Bloker alle i næste vindue.
Ved aktivering af streaming / når allerede er aktivt vises dette vindue:
indstillinger af streaming
Mediebiblioteket i Windows kan ikke umiddelbart tilgås af brugere og vedligeholdes automatisk af Windows.
Giv det er navn, der er nemt at huske, f.eks. navnet på den aktuelle enhed.

Vælg Lokalt netværk / Alle netværk alt efter situationen.

Tillad alle / Bloker alle: Bør ikke anvendes (Bloker alle deaktiverer Windows Media Player - og sletter måske medie biblioteket).

Medieprogtrammer på denne .....: Styrer anvendelsen af mediefiler fra denne enhed.

Oversigten over enheder på netværket: Styring af om de skal kunne hente mediedata fra aktuel enhed.

Afslut med klik på OK.
Netværk Discovery

Ved klik på Netværk i Stifinder skal Netværk-ikonen åbne for en menu med navne på de computere, der indgår i netværket. Er det ikke tilfældet skal der åbnes for Network Discovery eller der skal startes en Service.

netværk menu

Lige under Menu-linien i Stifinder vises teksten Network Discovery is turned off ..... .I tilhørende popup-menu aktiveres Network Discovery for All Public Networks.
Fungerer Netværk-menuen fortsat ikke, skal 4 Tjenester (Services) kontrolleres og evt. startes.
 • DNS-klient (DNS-client)
  Ved hjælp af tjenesten DNS Client (dnscache) cachelagres DNS-navne (Domain Name System), og det fulde computernavn for denne computer registreres. Hvis tjenesten stoppes, oversættes DNS-navne fortsat. Resultaterne af forespørgsler om DNS-navne cachelagres imidlertid ikke, og computerens navn registreres ikke. Hvis tjenesten deaktiveres, kan tjenester, der er direkte afhængige af den, ikke starte.
 • SSDP-registrering (SSDP-Discovery)
  Finder enheder og tjenester på netværket, der anvender SSDP-registreringsprotokollen, f.eks. UPnP-enheder. Giver også meddelelse om SSDP-enheder og -tjenester, der kører på den lokale computer. Hvis meddelelsen stoppes, opdages SSDP-baserede enheder ikke. Hvis denne tjeneste deaktiveres, kan tjenester, der er direkte afhængige af den, ikke starte.
 • Udbydervært til registrering af funktioner (Function Discovery Provider Host)
  Tjenesten FDPHOST er vært for udbydere af funktionsregistrering for netværksregistrering. Disse udbydere af funktionsregistrering leverer netværksregistreringstjenester for SSDP (Simple Services Discovery Protocol) og WS-D-protokollen Web Services – Discovery . Hvis du standser eller deaktiverer FDPHOST-tjenesten, deaktiveres netværksregistrering for disse protokoller, når der bruges funktionsregistrering. Når denne tjeneste ikke er tilgængelig, kan netværkstjenester, der bruger funktionsregistrering, og som er afhængige af disse registreringsprotokoller, ikke finde netværksenheder eller ressourcer.
 • Udgivelse af funktionsregistreringsressourcer (Function Discovery Resource Publication)
  Udgiver denne computer og de ressourcer, der er knyttet til computeren, så de kan findes via netværket. Hvis denne tjeneste stoppes, udgives netværksressourcerne ikke længere, og de kan ikke findes af andre computere på netværket.
 • Vært for UPnP-enheder (UPnP Device Host)
  Tillader, at UPnP-enheder bruger denne computer som vært. Hvis tjenesten stoppes, kan UPnP-enheder på computeren ikke fungere, og der kan ikke tilføjes flere enheder, som bruger computeren som vært. Hvis tjenesten deaktiveres, kan tjenester, der direkte er afhængige af den, ikke startes.

Start af tjeneste:
Højreklik på Window-ikonen i proceslinien.
Klik på Computeradministration.
I venstre side af det viste vindue klikkes på Tjenester og programmer.
I vinduets body-del dobbeltklikkes på Tjenester.
Vælg Standard i bunden af det viste vindue.
Find de fire tjenester og se om de har Status: Kører og Starttype: Automatisk. Hvis ikke startes de:
Højreklik på tjenesten og vælg Start i den viste popup-menu.
Automatisk start ved start af Windows:
Dobbeltklik på tjenesten. I det viste vindue vælges statttypen Automatisk(forsinket start).
Filadgang

Valg af de mapper fra den aktuelle netværksenhed, der skal udbydes at dele filer fra.

Åbn Stifinder stifinder og vælg mappe, undermappe eller fil/billede der skal deles.
Højreklik på det valgte og der vises en menu med ca. 10 punkter.
Hold musen over Giv adgang til
velg deling
Du kan nu få vist to forskellige menuer:

 • Avanceret deling.
  avanceret deling
  Du bør undlade at fortsætte medmindre du har detaljeret viden om processen og konsekvenserne.

 • Normal deling
  giv adgang til
  Hjemmegrupper bruges ikke.
  • Fjern adgang
   Slet en eksisterende adgang til fildeling på stedet.
  • Bestemte personer
   Åbner vindue til styring af hvem (registrerede brugere) der skal have ny adgang til fildeling og deres adgangsniveau.
   Anbefalingerne er at give adgang til ALLE.
personer
Afslut med Del.
Fildeling - Eksterne enheder

Fra den enkelte computer kan der etableres netværksadgang til eksterne enheder (NAS-bokse og andet) forudsat disse er opkoblet til det lokale netværk (kablet eller trådløst), og har en statisk IP-adresse. Den skal være entydig på netværket.


Hvordan, der etableres statisk IP-adresse på en ekstern enhed vil variere alt efter fabrikat.


Den eksterne enheds statiske ip-adresse og det navn, der skal vises for enheden i stifinder, indsætttes i "hosts"-filen i Windows i computeren, f.eks:

192.168.2.67 dims


Vedligehold hosts-filen:

 • manaagerFind Notesblok / Notepad i Windows menu og højreklik

 • I float-out menuen vælges "Mere / Kør som administrator"

 • manaagerÅbn hosts-filen fra c: | Windows | System32 | drivers | etc-mappen. Filvalget skal være på "Alle filer"

 • Foretag nødvendigt vedligehold i filen.

 • Gem hosts. Filvalget skal være på "Alle filer"


Adgang til tilknyttede eksterne enheder fås ved at åbne "NETVÆRK" i Stifinder. Se Fildeling - brug ovenfor.

x
x