MySQL   Om MySQL
MySQL er et såkaldt RDBMS (Relational Data Base Management System) på linie med Oracle, DB2, PostgreSQL, MariaDB og andre.


Den daglige interaktion med databaser i MySQL kan typisk deles op i to:


 • Administration
  Definition af databaser og tabeller deri foretages typisk via phpMyAdmin eller et andet administrationsprogram. Selvom opbygning med PHP-programmer er mulig anvendes denne løsning kun sjældent.
 • Dataudveksling
  Udveksling af data foretages typisk via programmer skrevet i PHP eller et andet programmeringssprog.En database består af database, tabeller og kolonner (felter).


 • Database
  MySQL kan indeholde et principielt ubegrænset antal databaser. Et DB-navn kan højst være 64 kar. langt. Det må ikke indeholde karakterer, der ikke er tilladt i filnavne incl. "/", "\" og ".".
 • Tabeller
  En database kan indeholde et i princippet ubegrænset antal tabeller. Navn som for DB.
 • Kolonner (felter)
  Der kan være op til 4096 kolonner i en tabel. Navn pr felt som for DB


ODBC

Der er så vidt vides ingen programmeringssprog og databaser, der kan "snakke" direkte med hinanden. Der er i alle situationer behov for en mellemliggende "driver". Den har typisk været kaldt ODBC (Online Data Base Connect) eller JDBC (Java Data Base Connect).

I PHP kan anvendes to forskellige "ODBC":
 • MySQLi
  MySQLi er PHP's egen inhouse samling if funktioner til understøttelse af kommunikation med MySQL. MySQLi kan kun kommunikere med MySQL.
 • PDO
  PDO er et 3'die parts produkt. Det findes i et antal varianter der hverisær kan afvikle kommunikation mellem PHP og en specifik database. MySQL er en af ca. 10 databaser som PHP kan bringes til at kommunikere med.


I begge tilfælde skal der desuden via et program, der typisk kaldes DBconnect, etableres link med bl.a. navn, brugerident og password til den enkelte database. Programmet gøres normalt tilgængeligt for alle enkeltprogrammer i et projekt via en enkelt "include".

OBDC Forbindelsen mellem PHP og en database kan forenklet skitseres således:Default databaser

Ved installationen har MySql disse 4 databaser:

Default databaserDefault databaser

Der må ikke røres ved dem uden at man har grundigt forudgående kendskab til konsekvenserne.

x
x