logo   LiveZilla - Før installation.
LiveZilla er et mere komplekst program at installere end så mange andre programmer. - Og 'dokumentationens' tilstand gør det ikke nemmere.


Hvis man er helt uforberedt, når man går igang med at installere LiveZilla med 'Wizarden', kan man føle sig meget usikker på hvad der er sket, hvad der sker og hvad der skal ske. Følelsen at at befinde sig i et minefelt vil være genkendelig.


Med de rette forbereldelser og et kort at navigere efter fungerer Wizarden perfekt som lods gennem installationen af LiveZilla. Vejledningen nedenfor er tilstræbt at være en sådan lods.
Forudsætninger


Før man går igang med at installere LiveZilla skal følgende være på plads / overvejes:

  1. En Windowsbaseret PC med den nødvendige adgang til de tre punkter nedenfor. Det bør nok være den PC, der fremover skal anvendes til administration af LiveZilla Server. (Udover at den også kan anvendes som klient).
  2. En kørende Webserver, der kan afvikle PHP-programmer og har tilknyttet en MySQL database.
  3. En hjemmeside (eller flere) der afvikles på den pågældende server. (Vejledningen vil kun omhandle installation af LiveZilla på 1 hjemmeside).
  4. Webserveren kan være placeret lokalt eller på webhotel.(Vejledningen her er rettet mod lokal installation).
  5. Det kan være hensigtmæssigt at etablere en hel lokal installation af LiveZilla på en testmaskine før der foretages driftsinstallation. - Øvelse gør mester.
Placering af data


Efter afslutning af installation er data placeret følgende steder:

Klient
(Den PC der fremover skal bruges til administration af LiveZilla Server)
Ved download placeres Zip-fil i mappen Download.
Udpakkede data fra Zip-filen placeres i klientens C-drev. Udover data til drift af klienten indeholder filen også data til overførsel til webserveren.
Server
I webserveren indsættes programmel til drift af LiveZilla Server. Indeholder også data til opbygning af database og generator til dannelse af HTML-kode til indsættelse i relevante sider på det site, LiveZilla skal kunne samarbejde med.
I MySQL indsættes database med ca. 50 tabeller
Site
I de relevante sider på sitet indsættes HTML-kode til kommunikation med webserveren. Koden genereres med webserveren.
Faser


Det kan være hensigtsmæssigt at dele installationen op i faser.
Efter hver fase kontrolleres, at den er udført korrekt. Alt skal være i orden inden der fortsættes til næste fase.
Før en ny fase påbegyndes gennemgås det, hvad den indebærer.


1DownloadLiveZilla downloades herfra x og placeres automatisk som en zip-fil i 'Overførsler.
2Lokal installationUdpakning af Zip-fil til C:-drev på den valgte administratormaskine.
3LiveZilla ServerInstallation af LiveZilla Zerver
4DatabaseInstallation af LiveZilla database i MySql.
5IntegrationEtablering af HTML link-scripts og indsættelse deraf i site.
6Gennemgå serverKontroller via Server Configuration om serveren er sat rigtigt op.
7BrugereOpret den nødvendige brugerstyring.
8KlientOpsætning af LiveZilla klient
9Operatørindlæring og testOplæring af operatører og livetest

Administrationspanel og wizard


Under installationen er der 5 vinduer, der vil dukke frem flere gange. De 4 af dem er administratorens adgang til LiveZilla serveren og serverens administrationspanel. (De skal også bruges under drift af LiveZilla). Det 5te er Wizardens 'administrationspanel'. Det forsvinder af sig selv, når installationen er afsluttet.


Administrator
adgang og
Administrationspanel
Wizard
Administrationspanel.
001001
001
001
001
x
x