logo   UPDATE kommandoen
UPDATE-kommandoen findes kun i en enkelt version. MySQL er meget nærtagen m.h.t. syntax, bl.a. ' ' omkring variablerne og at der ikke må være komma efter den sidste variabel.


Etablering af UPDATE program


 1. Kopier INSERT
  Kopier programmet xxx_INSERT.php til xxx_UPDATE.php


 2. Tekstrettelse
  Ret diverse tekster i den øverste del af programmet.


 3. Indsæt GET
  Lige over '$_POST' indsættes:
  // GET start - start
  if (isset ($_GET['URLpar'])) // start GET
  {
  $URLpar = $_GET['URLpar'];
  ...
  // GET start - slut


  Aller nederst (som oftest lige efter </FORM>) indsættes:


  <?php
  // GET slut - start
  }
  else // GET
  {
  echo "<p>Der problemer med URL-parameter i adresselinien</p>";
  } // slut isset GET
  // GET slut - slut
  ?>


 4. URL parametre
  Opsæt URL parametre både i afgivende program og her.


 5. POST navn
  Tilpas navn i "if (isset ($_POST['xxx']))" og "<input type='submit' name='xxx' ..."


 6. -INSERT +UPDATE
  Slet sql-kommandoen 'INSERT'.
  Indsæt og tilpas sql-kommandoen 'UPDATE' i stedet. (Husk: ingen komma efter sidste variabel):
  $query = "
  UPDATE tabelnavn SET
  feltnavn01 = '$variabel01_a',
  feltnavn02 = '$variabel02_a',
  ...
  feltnavn0n = '$variabel0n_a'
  WHERE primær_id = $variabel_id";
  $up_result = mysqli_query ($db_link, $up_query) or die (mysqli_error ($db_link)); 7. Efter "//slut POST og visning af fejlbeskeder" indsættes select-kode til hentning af den record, der skal rettes. Der indsættes "x JOIN" til de tabeller, der er tilknyttet via foreign-keys.
  if($fejlbeskeder == "") {
  // hent record, der skal rettes.
  $query = "SELECT * FROM primærtabel
  INNER JOIN sekundærtabel ON fk_PRI_id = SEK_id
  ...
  where PRI_id = $PRI_id";
  $result = mysqli_query($db_link,$query);
  $row = mysqli_fetch_assoc ($result);
  $variabel01 = $row[feltnavn01];
  $variabel02 = $row[feltnavn02];
  ...
  $variabel0n = $row[feltnavn0n];
  }

  For alle de felter, der skal bruges i formen, skal der foretages udtræk til variabler fra "$row['... (incl. tekstfelt til evt. drop-down menuer).


  De rigtige feltnavne skal anvendes som variabelnavne.


 8. Drop-down menuer
  Tilpas koden for "Input linie". Se x
Anførselstegn (gnyffer) i tekst.


Se nærmere i afsnittet om SQL-kommandoen INSERT.

x
x