logo   PHP $GLOBALS$GLOBALS er en af de superglobale variable i php. Den er et associativt array. Den kan indeholde et ubegrænset antal variabler ('navn = værdi'). Den anvendes til at lagre de til enhver tid etablerede variabler og deres værdier.


Den ligner ikke de andre superglobale derved, at den ikke har nogen "_" først i sit navn. Den vedligeholdes automatisk, men dens indhold kan ses med print_r.


De aktuelle $GLOBALS-parametre kan ses med:
echo '<pre>Indholdet af $GLOBALS er: <br /> '; print_r($GLOBALS); echo '</pre>';


x
x