logo   HTML - Include
Anvendelsen af Include er en særlig teknik til opbygning af HTML-sider;

Større eller mindre dele af teksten / koden til en side placeres i en selvstændig fil.
Fra HTML-siden etableres et link til include-filen, og de data den indeholder bliver vist i HTML-filen som om de var placeret der.
Den samme include-fil kan indsættes i et ubegrænset antal HTML-sider (så længe den har relevans).


Anvendelse af include-teknikken er især hensigtsmæssig, når de samme data skal vises på flere / mange sider. Ved opbygning af hver enkelt side i Webdok benyttes således ca. 10 include-filer (varierer lidt fra side til side).


Både kode fra HEAD og fra BODY kan placeres som Include-filer. Include-filer kan endvidere være nestede (indlejrede) i hinanden.


Indtil en vis rutine er opnået kan det være hensigtsmæssigt, at etablere den relevante kode på hoved-siden og, når den fungerer, flytte den til include-filen.


Teknikken i anvendelse af include-filer er ganske simpel:

Inde i sitets mappe oprettes en mappe benævnt 'includes' (på niveau med mapperne til css, js, billeder etc.)
For hver include-fil oprettes et HTML-dokument i include-filen: 'xxx.html' (se om navngivning nedenfor).
Flyt den relevante kode til include-siden (klip / indsæt).
Der, hvor include-koden skal vises / bruges på hovedsiden, indsættes et link til include-filen:
<!--#include virtual="/evt. sti/includenavn.htm" -->

Linket fremstår umiddelbart som en kommentar, men '#' som det fjerde tegn får browserne til at læse 'kommentaren' som et include-link.


Includes bruges først og fremmest til større eller mindre dele af HEAD, menu og de øvrige dele af sidens BODY der er ens fra side til side. Forekommer der et par varianter hen over sitet anvendes f.eks.'includenavn01' og 'includenavn02'.


Anvendelsen af include har ingen indvirkning på opdeling af sidernes struktur i 'div'-bokse. Det vil dog være hensigtsmæssigt at lade include-filernes omfang følge 'div'-boksene - enten på indersiden eller ydersiden. Det kan være hensigtsmæssigt at lade includefilernes navne følge navnene på div-boksene / deres CSS-selektorer.


Ofte vil en side herefter ikke indeholde ret meget mere end hovedstrukturen HTML, HEAD og BODY, samt evt. div-struktur, samt altid include-linkene og - muligvis den sidespicifikke brødtekst - identificeret som 'article' inde i 'main'-elementet.


Brødketsten ('article') kan evt. også placeres i en include-fil. Det bør da ske i en separat mappe - f.eks. navngivet 'articles'. De enkelte filer gives samme navn som den HTML-fil de er en del af. Selve HTML-siden er nu reduceret i størrelse og vil på mange måder minde om et 'instrumentpanel'.


Af mnemotekniske årsager bør include-filerne navngives systematiseret og gerne 'bagudkompatibel' til 'div'-boksenes navne eller selektorer. 'Div'boksene bør endvidere være navngivet efter de generiske div-tags der er til rådighed i HTML5. x

x
x