logo   MySql - Fuld tekst søgning - søgemaskine
FULL TEXT er en MySQL-funktionalitet der giver mulighed for at anvende MySQL som en (simpel) søgemaskine på tværs af flere tekstfelter (char, varchar og text) i samme tabel.


Grundlaget for funktionaliteten er, at der til tabellen tilføjes et ekstra felt, der skal have FULLTEXT som felttype. Hver gang et af de tilknyttede felter opdateres foretages automatisk indeksering til FULLTEXT-feltet. SELECT foretages mod FULLTEXT-feltet. Det giver en lidt langsommere opdatering, men en hurtig søgning.


Grundlaget for søgning er WHERE og de to funktioner MATCH() og AGAINST().
FULLTEXT-felt


x
x