logo   Schema.org
Schema.org er oprettet og drives af Google, Microsoft, Yahoo! og Yandex.


Schemamasteren er en hierarkisk opbygget (op til 6 niveauer dyb) struktur. Hver enkelt node - kaldet type - i strukturen (flere hundrede) har et individuelt navn. Til hver enkelt node er der knyttet et varierende antal properties (parametre) med entydige navne samt en beskrivelse af hver enkelt parameter.


Det er parametrene designeren skal knytte sine søgeord til.


Skemaet er opdelt i to hovedafsnit:

  • Thing - øverst
  • Data Types - aller nederst


Skemaet er endvidere opbygget på en sådan måde, at det ikke blot er parametrene knyttet til den enkelte type, der kan anvendes, men også perametrene fra de i den enkelte situation hierarkisk foranliggende types.


Ved klik på en type får man vist oversigt over (navne og forklaringer) alle properties i både denne og hierarkisk overliggende types. Overskrift angiver, hvilke parametre, der er en del af den enkelte type. Data vises først for det nederste valgte niveau, derefter det næstnederste etc.


De øverste "types" i schemamasteren.

types


Anvendelsen af properties består i at designeren - indenfor den syntax, der er gældende for den enkelte anvendelsesmåde - knytter properties og de udvalgte søgeord (søgemæssige metadata) til hinanden som "ident / værdi par".


Opbygningen af værdi for en property skal ofte foretages v.h.a. en property knyttet til en anden type. Den anden type vil ofte være anført i kolonnen "EXPECTED TYPE". Ved at klikke på det relevante typenavn skiftes til visning af dets data.


De øverste "properties" i type "person".

types


Ved klik på parameternavn vises detaljer for det pågældende parameter. Ved nogle af parametrene indgår visning af et eller flere eksempler på parameterets anvendelse. Hvert eksempel i 4 varianter under hvert sit faneblad.

Detaljer for property.

types


Søgemaskinernes databaser er opbygget på en sådan måde, at de kan anvende de hentede parameter/værdi-sekvenser.


Det er nu programmørens opgave for hver enkelt relevant HTML-side
- at linke til schema.org og den relevante "type"
- at finde de rette metadata på siden og knytte dem til det rette parameter.


I stedet for at skulle lede på må og få kan søgemaskinernes crawlere nu bruge de sidevis anførte schema-data. Det gør det både hurtigere og mere effektivt at "crawle" og sideejeren får en styret og meningsfuld søgning.


Der hører mere til SEO end strukturering af data, men strukturering alene vil være det måske væsentligste enkelte bidrag dertil.


Link til oversigt over "types"

x
x