logo   Bootstrap 4 - Tilpasning
I forbindelse med anvendelse af Bootstrap kan fire former for tilpasning være aktuel.

Egne CSS data
Visual editor
Ombygning af Bootstrap filer eller
Anvendelse af templates / themes


Egne CSS data


Uanset om man vælger at anvende:

Standard Bootstrap
Visual editor
Ombygget Bootstrap eller
Template

Vil der blive behov for både at:

Tilpasse CSS-data i den benyttede fil med bootstrap-data / template-data.
Tilføje egne CSS-data der hvor Bootstrap ikke dækker


Selv når det er muligt, må der aldrig foretages rettelser / tilføjelser / sletninger direkte i den primære fil med bootstrap-data / template-data. I stedet benyttes en efterfølgende 'overskriv'.


I HEAD-delen på de sider, der skal anvende Bootstrap, placeres (udover link til den primære Bootstrap-fil / template-fil) links til en eller to css-filer. Linksene placeres efter linket til den primære Bootstrap fil.


Dataene til overskrivning af Bootstrap-filen / template-filen og egne CSS-data placeres enten i samme eller i to filer.


For at kunne overskrive Bootstrap data, er det væsentligt at anføre både den nøjagtigt rigtige selektor og deklaration. Til disse føjes den ønskede nye værdi.


Selektorerne for egne CSS-data må ikke konflikte med selektorerne i Bootstrap-filen. Den kan ses her: x.


Visual editor


Midt imellem udfordringen med at opbygge en side fra grunden og anvende en foruddefineret template kan løsningen være at anvende en af de flere virtuelle Bootstrap editorer, der udbydes. x x x x x


Udover at nogle er freeware, mens andre er payware har editorerne hver især sine fordele og ulemper - og den i den enkelte situation optimale editor findes ikke nødvendigvis. Fælles for anvendelsen af dem er imidlertid, at de afskærer fra kendskab til viden om hvordan Bootstrap grundlæggende fungerer.


Ombygning af Bootstrap filer (Customize)


Bootstrap har p.t. ikke oplyst de nødvendige detaljer for at kunne beskrive dette afsnit. Det må dog antages at komme til at ligne BS3 afsnittet, bortset fra at man nu anvender SASS som CSS-preprocessor i.s.f. Less.


Templates / themes


Et alternativ til selv at opbygge en struktur m.v. kan være at finde og downloade en af de mange templates / themes der tilbydes på nettet.


Udbuddet spreder sig over freevare og payware, over templates der designmæssigt passer godt, passer så nogenlunde eller passer slet ikke til det aktuelle behov, over simple til komplekse, over overfladiske til gennemarbejdede, over engangs- til versionsvedligeholdte, over tillægs- CSS-fil til fuldt erstattende CSS-fil etc. etc. Valget må afhænge af den aktuelle situation.


x
x