logo   Arrays
Data i arrays kan håndteres på 3 forskellige måder:


xVedligeholdes
xLæses enkeltvis
xLæses samlet (foreach())


En array er en standard php-funktion der kan anvendes som "stedfortræder" for værdien i en variabel. En array kan (til forskel fra en almindelig variabel) indeholde et individuelt antal elementer / argumenter (PHP bruger begge udtryk). Arrays kan endvidere indbygges i hinanden, så data kan håndteres i flere dimeensioner.


En array defineres som:


$arraynavn = [];


Den består af 3 dele:


$arraynavn = [elementnavn01 elementværdi01 elementnavn02 elementværdi02 .... elementnavn0n elementværdi0n];


Der findes to former for arrays:


 • Numeriske
  Hvert element får ved angivelse af deres værdi-del automatisk tilknyttet et heltal som nøgle - startende med "0" såfremt ingen specifik startnøgle er anført. Nøglerne kan ikke ses i koden, men kun ved brug af "print_r(x) for den aktuelle array.
  $traer = array("Eg", "Gran", "Bøg", "Fyr");

 • Associative
  Både nøgle og værdi angives med "=>" som operator. Nøglerne er en del af koden.
  $ordre = array("rose" => "New Dawn", "beskrivelse" => "Klatrerose med fin duft", "varenummer" => 4711, "pris" => "12,34",


Disse ca. 85 standard PHP-funktioner kan anvendes i tilknytning til arrays x.


=>


Selvom den ikke er nævnt blandt operatorerne i php er => teknisk set en associativ operator til brug i arrays, på samme måde som "=" er for variabler. Den anvendes i 3 sammenhænge til at knytte nøgle (key) og værdi (value) til hinanden:

 • Ved indsættelse af associative elementer.
 • I "undergrunden" for begge typer elementer. Se data vist med print_r.
 • Ved udtræk af data fra associative arrays med kommandoen "foreach".
x
x