logo   Kommandoer

Kommando                          Eksempel                         BeskrivelseLink
ifif ($a> $b)
{ echo "a is bigger than b"; }
Udfører koden i en kodeblok, hvis den angivne betingelse er opfyldt.x x
? :echo (true?'true':false?'t':'f');Udfører koden i en kodeblok, hvis den angivne betingelse er opfyldt.x x
if ... elseif ($a > $b) {
echo "a is greater than b";
} else {
echo "a is NOT greater than b";
}
Udfører koden i den første kodeblok, hvis den angivne logiske betingelse er opfyldt. Ellers udføres koden i den anden blok.x x
if ... elseif ... elseif ($a > $b) {
echo "a is bigger than b";
} elseif ($a == $b) {
echo "a is equal to b";
} else {
echo "a is smaller than b";
}
Udfører koden i den første kodeblok, hvis den angivne lofiske betingelse er opfyldt. Udfører koden i den anden kodeblok, hvis den angivne logiske betingelse er opfyldt. Ellers udføres koden i den tredie blok.
Der kan anføres flere "elseif" efter hinanden.
x x
if ... elseif ... else: ... endifif($a > $b):
echo $a." is greater than ".$b;
elseif($a == $b): // Note the combination of the words.
echo $a." equals ".$b;
else:
echo $a." is neither greater than or equal to ".$b;
endif;
Udfører koden i den første kodeblok, hvis den angivne betingelse er opfyldt. Udfører koden i den anden kodeblok, hvis den angivne betingelse er opfyldt. Ellers udføres koden i den tredie blok.
Der kan anføres flere "elseif" efter hinanden.
x x
$...=1;
if(isset($...)){ .... }
else
{ .... }
$foo = 1;
if (isset($foo)) {
echo "Foo er sat\n";
} else {
echo "Foo er ikke sat\n";
Test af om en variabel eksisterer / er til rådighed det pågældende sted i kodeforløbet. Betingelsen er ikke baseret på logik, men på en PHP standard funktion. Isset er en af godt 30 standardfunktioner relateret til variabler. x
while$i = 1;
while ($i <= 10) {
echo $i++;

eller:
$i = 1;
while ($i <= 10):
echo $i;
$i++;
endwhile;
Loopet udføres, så længe forudsætningen er sand. Forudsætningen vurderes ved begyndelsen af loopet.x x
do ... while$i = 0;
do {
echo $i;
} while ($i > 0);
Loopet udføres, så længe forudsætningen er sand. Forudsætningen vurderes ved afslutningen af loopet.x x
forfor ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
echo $i;
}
Med udgangspunkt i "i" det første udtryk udføres loopet indtil "i" nås i det andet udtryk, med de ændringer i værdien af "i", der er indeholdt i det tredie udtryk.x x
foreach$arr = array(1, 2, 3, 4);
foreach ($arr as &$value) {
$value = $value * 2;
}
// $arr is now array(2, 4, 6, 8)
unset($value); // break the reference with the last element
Kun for arrays og objekter: Loopet udføres for hvert element i arrayen / objektet.
Svær at bruge for arrays i flere niveauer.
x x
break$arr = array('one', 'two', 'three', 'four', 'stop', 'five');
while (list(, $val) = each($arr)) {
if ($val == 'stop') {
break; /* You could also write 'break 1;' here. */
}
echo "$val
\n";
}
I "for", "foreach", "while", "do-while" og "switch" kommandoerne: Stopper afviklingen af den pågældende kommando og fortsætter med den næste.
Ligger den kommando, der indeholder break-kommandoen, inde i et nestet forløb på f.eks. 2 niveauer, kan man breake ud af dem begge ved at anføre "break 2".
x
comtinuewhile (list($key, $value) = each($arr)) {
if (!($key % 2)) { // skip odd members
continue;
}
do_something_odd($value);
}
I loop-kommandoer samt "switch": Forlad loopet og fortsæt med næste del af programmet.
Ligger den kommando, der indeholder continue-kommandoen, inde i et nestet forløb på f.eks. 2 niveauer, kan man continue ud af dem begge ved at anføre "continue 2".
x
switchswitch ($i) {
case 0:
echo "i equals 0";
break;
case 1:
echo "i equals 1";
break;
case 2:
echo "i equals 2";
break;
}
Sammenligning mellem 1 variabel eller udtryk og et antal værdier for valg af den rette - og dermed det rette sted at fortsætte programforløbet fra.
En switch kan også opbyggess som en kæde af: if ... elseif ... elseif ... .
x x
declaredeclare(ticks=1) {
}

eller
declare(ticks=1);
eller
declare(encoding='ISO-8859-1');
}
Angivelse af retninglinier for afviklingen af en kodeblok. Kan kun bruges i forbindelse med "ticks" og "encoding".
Ticks: Simulering af 'background processing'. Synes 'deprecated' fra 5.3 og vil blive fjernet i php6.
Encoding: Angivelse af karaktersæt, der skal anvendes i et script, når dette afviger fra det normale karaktersæt.
x
returnfunction a(){
return $a['e'] = 'sometxt';
}

eller
function b(){
$a['e'] = 'sometxt';
return $a;
}
Placeres sidst i funktion (stopper udførelsen af funktionen) og returnerer værdi af anført variabel etc. x
requireSom include nedenfor, men ved fejl registreres "E_COMPILE_ERROR" og programmet stopper.x
includeecho "A $color $fruit"; // A
include 'vars.php';
echo "A $color $fruit"; // A green apple

eller
function foo()
{
global $color;
include 'vars.php';
echo "A $color $fruit";
}

Henter den anførte fil til fuld udførelse det pågældende sted. Ved fejl registreres "E_WARNING" og programmer fortsætterx
require_oncerequire_once('/var/www/public_html/config.php');Identisk med "require", men kontrollerer om programmet allerede er blevet indsat en gang.x
include_onceinclude_once "a.php";Identisk med "include", men kontrollerer om programmet allerede er blevet indsat en gang.x
gotofor($i=0,$j=50; $i<100; $i++) {
while($j--) {
if($j==17) goto 4 end;
}
}
echo "i = $i";
end:
echo 'j hit 17';
Hop til det sted i programmet hvor den anførte ident er placeret. Identen skal være afsluttet med kolon ":".
Funktionaliteten i "goto" er begrænset så man ikke kan hoppe ind i eller ud af en funktion eller metode. Der kan hoppes ud af loops og "switch", men ikke ind i dem.
x
x
x