logo   Boghandel - Byg boghandel
De godt 200 videoer der benyttes til opbygningen af boghandelen er inddelt i 24 (usynlige) afsnit:


Boghandel-programmet er hovedsageligt bygget i 2010-2011. Det betyder, at det nu (medio 2016) teknisk er bagud på en række punkter, der giver varierende problemer.

 • php 4.3
  Et par steder refereres til PHP ældre end 4.3. Dem kan der ses bort fra, og den begrænsede kode, der er knyttet dertil, kan slettes.
 • Document tpye
  Som "Document Type på HTML-siderne er anvendt en document type fra HTML 4. Den kan umiddelbart bruges, eller der kan rettes til HTML 5.
 • MySQL
  Som interface til MySQL databasen anvendes funktionsgruppen mysql(). Fra PHP7 kan mysql() ikke anvendes. Det vil derfor være nødvendigt at foretage de nødvendige rettelser i koden fra mysql()-til mysqli()-funktioner for at programmet ikke skal "dumpe".
 • Tabeller
  Formularer og uddata er opbygget i tabeller (<table> ... </table>). Selv om tabeller stort set ikke bruges mere, kan anvendelsen her være en fordel. Tabeller er mere overskuelige og letlæsesige end <div>-bokse. Om der bruges det ene eller det andet synes uden betydning for at forstå OOP.
 • CSS
  Der er antagelig især anvendt CSS2. Dette er imidlertid uden betydning for at lære OOP. Samtidig er "responsive" så langt væk, at man ikke ved at have valgt et bibliotek har fravalgt et / flere andre.
 • Stemmestyrke
  En stor ulempe ved videoerne er, at lydstyrken for underviserens stemme gennem forløbet ændres fra glimrende til svag.


Afsnit navnBeskrivelseVideo sekvensProgram-
mer
KlasserBemærkninger
Struktur
Den valgte mappestruktur udgør sammen med sektionens programmer (med index.php som omdrejningspunkt) og klasser en sindrig "motor" for nem afvikling af programmer og klasser i sektionerne Site og Admin.
Mappestrukturen samt sektionens programmer og klasser vil antagelig kunne bruges som generel prototype ved opbygning af strukturer i andre situationer.
IntroductionIntroduktion til kurset001 - 002 001 Introduktion.
002 download af filer fra https://udemy.com.
Building FrameworkStrukturel opbygning af systemet incl. driftsrelaterede klasser.003 - 013index00
_header
_footer
autoload
config
Helper
Core
Url
003 Installer i webserver-miljø. Opdel ("før" versionen) af index.php og placer i _header.php og _footer.php i mappen Template.
004 Byg og placer autoload.php. Bruges sammen med config.php.
005 Byg og placer config.php.
006 Fortsættelse af 005.
006 Fortsættelse af 006.
008 Etablering af klasserne Helper{} og Core{}
009 Rimelig forklaring på opbygning af funktion.
010 Fortsættelse af 008.
011 Etablering af klassen Url{}
012 Fortsættelse af 011.
013 Fortsættelse af 012.
DB opkobling
Navn på database etc. skal tilpasses efter de aktueller forhold.
"mysql-xxx()"-funktionerne skal (som minimum hvis man anvender php7, men gerne altid) ændres til mysqli-funktioner.
Vil antagelig kunne bruges som generel prototype ved opbygning af strukturer i andre situationer.
Database classxxxxxx014 - 018Dbase 014 Import af ecommerce.sql databasen fra download. Etabler klassen Dbase.
015 Fortsættelse af 014.
016 Fortsættelse af 015.
017 Fortsættelse af 016.
018 Fortsættelse af 017.
Object Oriented Programming
OOPxxxxxxx019 - 020
Cataloguexxxxx021 - 032
Paginationxxxxxx033 - 039
Small Basketxxxxx040 - 052
Main Basketxxxxx053 - 065
Checkoutxxxxx066 - 069
Validationxxxxxx070 - 077
Loginxxxxx078 - 085
Registrationxxxxx086 - 100
Order summaryxxxxx101 - 108
Orderxxxxx109 - 113
PayPalxxxx114 - 125
Sandboxxxxxx126 - 130
IPNInstant Payment Notification131 - 139
Clients areaxxxxx140 - 148
Admin
Control Panelxxxxx149 - 156
Productsxxxxx157 - 178
Categoriesxxxxx179 - 186
Ordersxxxxx187 - 199
Clientsxxxxx200 - 206
Businessxxxxx207 - 211
x
x