logo   Apache - Web host opsætning
En Web-host kan - som navnet antyder - kun tilgås fra internettet.


Udover opsætning af virtuelle værter i Apache-filen httpd-vhosts.conf skal der også anskaffes et domæne for hvert site. Det skal registreres hos en domæne-vært (DNS-host), f.eks. gratisdns.dk.


Udover normale sites kan der også opbygges tilgang til to typer sub-domæner URL-felt. Sub-sites kan tilgås på flere måder. (Subsites er sites, der er indlejrede i et normalt site. Subsites skal også have en index.xxx-fil. Der kan være flere subsites i et site.)

NormalSub-foranSub-efter
URLdonænesubdomæne.domænedomæne/subnavn


Alle sub-mapper skal indeholde en "index.xxx"-fil.
Normale sites


For at klienterne kan anfordre et site via dets domæne, skal der foretages nedenstående opsætning i hhv. DNS-server og httpd-vhosts.conf filen.


DNS-server

For hvert site oprettes:

Følg retningslinierne angivet for den valgte DNS-server.


httpd-vhosts.conf-filen

For hvert site oprettes (udgangspunkt):

<VirtualHost *:80>
    ServerName domæne
    ServerAlias www.domæne
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/">
       Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
       AllowOverride All
       Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
Sub-foran sites


For at klienterne kan anfordre et sub-site via dets sub-domæne og domæne, skal der foretages nedenstående opsætning i hhv. DNS-server og httpd-vhosts.conf filen.


DNS-server

For hvert subsite oprettes:

Følg retningslinierne angivet for den valgte DNS-server.


httpd-vhosts.conf

For hvert subsite oprettes:

<VirtualHost *:80>
    ServerName subdomæne.domæne
    ServerAlias subdomæne.domæne
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/submappe"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/submappe/">
       Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
       AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>:
Sub-efter donæner


Alle sub-efter domøner kan kaldes umiddelbart uden særlig opsætning knyttet til sub-sites - dog forudsat, det der er etableret "Normal" opsætning for de grundlæggende domæner.

x
x