logo   Om <select>
<select>-taggen anvendes inde i <form>-taggen som en container omkring et varierende antal <option>-tags.


<select>-tagget kan bruges på to primære måder:
- enkelt select, hvor en af optionerne kan udvælges til den videre behandling af data.
- multi select, hvor flere af optionerne samtidigt kan udvælges til den videre behandling af data.
Enkelt select


Enkelt-versionen af Select anvendes som drop-down menu i nær tilknytning til en <input type.. . Den kan betragtes som et alternativ til radioknapper.


I sin grundform ser en enkelt select sådan ud:


<select>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="ford">Ford</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>


Anvendelsen af 'enkelt select' kan ses på siden om 'Drop-down menuer'.

Multi select


Multi-versionen anvendes anvendes typisk til vedligehold af mange-til-mange DBtabeller. Den kan også betragtes som et alternativ til checkbokse.


I sin grundform ser en multiple select sådan ud:


<select multiple="multiple" size=3>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="ford">Ford</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>

'size' er optionel, men styrer hvor mange optioner, der skal kunne vises uden at anvende indbygget slider.


Da der kan selekteres flere dataenheder skal <input type og det videre forløb kunne håndtere arrays.


Anvendelsen af 'multiple select' kan ses på siden om 'Multiple select'.x
x