logo   OOP - Ajax.js
Ajax.js (nedenfor benævnt basket.js) er det javaScript program, der i forbindelse med ajax-funktionalitet tager over fra browseren og erstatter denne i kommunikationen til og fra serveren og dermed PHP.


Programmet nedenfor indeholder et eksempel på kode til:
Lille indkøbskurv


$(document).ready(function() {


add_to_basket. Startes fra Basket.php | activeButton
Tilføjer eller sletter varelinie i indkøbskurv (SmallBasket).

    if ($(".add_to_basket").length > 0) {
       $(".add_to_basket").click(function() {
          var trigger = $(this);
          var param = trigger.attr("rel");
          var item = param.split("_");
          $.ajax({
             type: 'POST',
             url: '/mod/basket.php',   //se nedenfor
             dataType: 'json',
             data: ({ id : item[0], job : item[1] }),
             success: function(data) {
                var new_id = item[0] + '_' + data.job;   job se basket.php nedenfor.
                if (data.job != item[1]) {
                   if (data.job == 0) {
                      trigger.attr("rel", new_id);
                      trigger.text("Remove from basket");
                      trigger.addClass("red");
                   } else {
                      trigger.attr("rel", new_id);
                      trigger.text("Add to basket");
                      trigger.removeClass("red");
                   }
                   refreshSmallBasket();
                }
             },
             error: function(data) {
                alert("An error has occurred");
             }
          });
          return false;
       });
    }


Opdater SmallBasket. Startes fra "add_to_basket"

    function refreshSmallBasket() {
       $.ajax({
          url: '/mod/basket_small_refresh.php',   //se nedenfor
          dataType: 'json',
          success: function(data) {
             $.each(data, function(k, v) {
                $("#basket_left ." + k + " span").text(v);
             });
          },
          error: function(data) {
             alert("An error has occurred");
          }
       });
    }


    initBinds();

    function initBinds() {
       if ($('.remove_basket').length > 0) {
          $('.remove_basket').bind('click', removeFromBasket);
       }
       if ($('.update_basket').length > 0) {
          $('.update_basket').bind('click', updateBasket);
       }
       if ($('.fld_qty').length > 0) {
          $('.fld_qty').bind('keypress', function(e) {
             var code = e.keyCode ? e.keyCode : e.which;
             if (code == 13) {
                updateBasket();
             }
          });
       }
    }


    function removeFromBasket() {
       var item = $(this).attr('rel');
       $.ajax({
      v type: 'POST',
          url: '/mod/basket_remove.php',
          dataType: 'html',
          data: ({ id: item }),
          success: function() {
             refreshBigBasket();
             refreshSmallBasket();
          },
          error: function() {
             alert('An error has occurred');
          }
       });
    }


    function refreshBigBasket() {
       $.ajax({
          url: '/mod/basket_view.php',
          dataType: 'html',
          success: function(data) {
             $('#big_basket').html(data);
             initBinds();
          },
          error: function(data) {
             alert('An error has occurred');
          }
       });
    }


    function updateBasket() {
       $('#frm_basket :input').each(function() {
          var sid = $(this).attr('id').split('-');
          var val = $(this).val();
          $.ajax({
             type: 'POST',
             url: '/mod/basket_qty.php',
             data: ({ id: sid[1], qty: val }),
             success: function() {
                refreshSmallBasket();
                refreshBigBasket();
                },
             error: function() {
                alert('An error has occurred');
             }
          });
       });
    }


    // proceed to paypal
    if ($('.paypal').length > 0) {
       $('.paypal').click(function() {
          var token = $(this).attr('id');
          var image = "<div style=\"text-align:center\">";
          image = image + "<img src=\"/images/loadinfo.net.gif\"";
          image = image + " alt=\"Proceeding to PayPal\" />";
          image = image + "<br />Please wait while we are redirecting you to PayPal...";
          image = image + "</div><div id=\"frm_pp\"></div>";
          $('#big_basket').fadeOut(200, function() {
             $(this).html(image).fadeIn(200, function() {
                send2PP(token);
             });
          });
       });
    }


    function send2PP(token) {
       $.ajax({
          type: 'POST',
          url: '/mod/paypal.php',
          data: ({ token : token }),
          dataType: 'html',
          success: function(data) {
             $('#frm_pp').html(data);
             // submit form automatically
             $('#frm_paypal').submit();
          },
          error: function() {
             alert('An error has occurred');
          }
       });
    }


}
);
x
x